Jak se má nemuslim chovat v mešitě

Mešita pochopitelně není tajným místem, kam by měli přístup pouze a výhradně muslimové – ba právě naopak – je otevřena všem bez rozdílu. Přesto si každý člověk, který chce mešitu navštívit, musí uvědomit, že se vydává na místo, které všichni muslimové považují za posvátné.

Měl by se proto chovat způsobem, aby sebe nebo někoho jiného nedostal do nějaké trapné situace. Například co se oblečení týče, muž by si do mešity neměl brát krátké kalhoty, které by odhalovaly kolena, a rovněž by měl mít zakryté břicho. Stejně tak ženy by neměly mít odhalené nohy, břicho a ramena a samozřejmě ani prsa. Šátek na hlavě pro nemuslimsky není povinný. Ať již muslim či nemuslim, každý si v mešitě musí vyzout boty.

Je dost pravděpodobné, že naleznete v mešitě muslimy, kteří právě provozují modlitbu. V takovém případě je namístě ohleduplnost. V žádném případě je nerušte hlasitým hovorem ani jinak.

V mešitě se můžete posadit a rozmlouvat, meditovat nebo si třeba číst. Může se stát, že vám někdo nabídne šálek arabského čaje. Tím určitě nepohrdněte a využijte tento čas kladením otázek, které vás zajímají.

A na závěr si z mešity můžete odnést nejen dojmy, ale také různorodou literaturu.