Nové vedení Islámské Nadace v Brně

Dnes v neděli 12. 12. 2010, proběhlo shromáždění valné hromady Islámské nadace v Brně v Brněnské mešitě na vídeňské ulici. Součást programu shromáždění bylo i volba nové správní rady nadace. Valná hromada byla usnášeníschopná v přítomnosti nadpoloviční většiny členů a následující členové valné hromady byli zvolení jako nová správní rada Islámské Nadace v Brně:

Předseda:
Ing. Muneeb Alrawi

Členové správní rady:
Ing. Muneer Jerwan
Ing. Hušam Alshigagi

Jako revizor byl zvolen
Mustapha Abuleiche

 

V Brně, dne 12. 12. 2010 - 15:00